Make your own free website on Tripod.com

 

 

Таблици на физическия растеж на децата от 0 до 36 месеца

Момчета:

Тегло ( weightchart01b.PDF)

Ръст (lenghtchart02b.PDF)

Момичета:

Тегло (weightchart01g.PDF)

Ръст (lenghtchart02g.PDF)

Download Acrobat Reader

Таблиците са на Националния Център по здравна статистика на САЩ.

Те се основават на изследвания върху растежа на бебетата и децата на територията на САЩ.Поради това са възможни незначителни отклонения в данните.

Таблиците представят средните стойности на нормалното физическо развитие на децата.Всяко дете има характерни особености на развитие и свой собствен ритъм на растеж.Таблиците могат да се използват само като сравнителна информация. Уведомете педиатъра, ако намерите съществени разминавания между данните от изследванията и растежът на вашето дете.