Make your own free website on Tripod.com

 

Специализирани прегледи на бременната

С изключение на ехографията и апаратът на Доплер, които са рутинни прегледи при всяка бременност, изброените по-долу прегледи се налагат само при рискови бременности:

-ехография, преглед с апарата на Доплер, биопсия на трофобласта, ембриоскопия, пункция на пъпната връв, амниоцентеза, фетоскопия, измерване на таза, измерване нивото на алфа-фетопротеините.

Ехография

Това е метод, който използва ултразвук. Ултразвукът преминава през различни материи с различна скорост. Той се връща към първоизточника си като ехо, улавя се и се трансформира в образ. Прегледът е напълно безболезнен и безвреден за майката и детето.Коремът на бременната се намазва с гел за по-добро сцепление. По него се прокарва ултразвукова сонда, която специалистът мести в различни точки, за да обхване цялата област на матката и плода. В началото на бременността ехографията служи за окончателно диагностициране за наличие на бременност, както и за определяне на термина по размера на зародиша. Чрез ранния ехографски преглед се откриват и някои аномалии, като извънматочна бременност, еднорога или двурога, обърната матка. Установява се и броят на зародишите в матката.

Между 20-та и 22-та седмица ехографският преглед изследва дали всички органи на плода са на мястото си- скелетът, отделителната система, сърцето, храносмилателните органи, нервната система, диафрагмата. В този момент могат да бъдат открити малформации и недъзи на сърцето и другите органи.

В края на бременността ехографският преглед потвърждава растежа на плода и може да установи евентуални патологии, пропуснати при предишни прегледи.

Не бива да се забравя, че ефективността на този преглед зависи в много голяма степен от професионализма на специалиста, който го извършва, тъй като от него зависи да разчете правилно информацията, идваща от екрана. Затова изберете лекар, на когото имате пълно доверие и е известен професионалист.

Преглед с апарата на Доплер

Този апарат също използва ултразвука и позволява да се чуят сърдечните тонове даже преди 80та седмица от зачеването. Апаратът може да измерва скоростта на кръвния поток в пъпните кръвоносни съдове и в кръвоносните съдове на бебето. В този случай звуковите вълни се преобразуват от апарата в звуци, доловими от човешкото ухо. Така се записват повтарящите се на равни интервали тонове, характерни за сърдечната дейност на зародиша.

Биопсия на трофобласта

Този преглед се назначава, когато има силни съмнения за тежки малформации на равнище хромозоми. Прави се 8 седмици след зачеването ипревъзхожда амниоцентезата, тъй като дава същите резултати, но на по-ранен етап ( във втория, а не в четвъртия месец на бременността). Това прави по-лесно и евентуалното прекъсване на бременността, ако бъдат открити тежки отклонения. Малформациите биват открити на базата на изследвания на хромозомите.

Биопсия на трофобласта не се прави на бременни над 40 години, тъй като при тях има значителна опасност да пометнат при този преглед. Извършва се при бъдещи майки, които имат вече дете с хромозомна малформация, или дете, страдащо от нарушена обмяна на веществата.

Ембриоскопия

Прави се между 8-та и 10-та седмица от оплождането, за да се открие евентуална малформация, която не е забелязана при ехографията. С помощта на тънкатръба, снабдена с оптическа система,която се въвежда в шияката на матката, през мембраните се наблюдава зародишът. Извършва се при изключителни случаи, когато има силни съмнения за малформации на стъпалото или ръката. Опасността от разкъсване на мембраните, т.е. от аброт, е доста голяма- около 10%.

Пункция на пъпната връв

Към третия месец на бременността с помощта на много тънка игла, която се вкарва във вената на пъпната връв, се взимат няколко капки кръв на плода. Това се извършва с местна упойка и под ехографски контрол. Ранният анализ на кръвта на бебето показва дали не е засегнато от заразна болест, предадена от майката през бременността, като например рубеола или токсоплазмоза.

Амниоцентеза

Амниоцентезата е вземане на амниотична течност за изследване. Клетките на бебето, които се съдържат течността, се обработват по специални методи, за да се изследват хромозомите им. Амниоцентезата трябва да се направи между 16-та и 18-та седмица от последния мензис.Тя не е задължителна, но е желателно да се извърши при бременни над 38 години. При нея се открива евентуално наличие на монголоизъм на плода, което се среща по-често при бременни над 38 години. Прави се освен това когато жената е родила преди дете, страдащо от монголоизъм; ако е имала няколко спонтанни аборта, причинени от хромозомно увредени клетки; ако единият от родителите има тежък наследствен недъг; за откриване на някои наследствени заболявания, свързани с пола, като хемофилия или миопатия; за диагностициране на някои аномалии в централната нервна система.

Извършва се в специализиран център, тъй като все пак не е рутинен преглед. Има около 5 % опасност от аборт. Бременната е легнала по гръб. С помощта на ехография лекарят установява положението на плода. Прилага местна упойка, вкарва игла през корема и стената на матката и взима известно количество от амниотичната течност.

Фетоскопия

Прави се между 20-та и 24-та седмица от началото на последния мензис. Отнася се единствено за жени, родили ненормално дете, или бременни, в чиито семейства има случаи на тежко наследствено заболяване.

Този метод позволява да се огледа директно плода през матката. След поставяне на местна упойка през коремната стена се вкарва тънка и мина тръба, снабдена с оптически прибори. Този преглед служи за: откриване на физически недъзи, особено по лицето, ръцете и краката; вземане на изследване на проби от различни тъкани, като кожа или черен дроб; вземане на проба от фетална кръв за откриване на заболявания на кръвта, или заболявания на метаболизма, които в ранен стадий могат да се лекуват.

Обикновено кръвта се взима чрез пункция на пъпната връв. Фетоскопията се прави за половин час, но е ноебходимо постъпването в болница за известно време.

Измерване на нивото на алфа-фетопротеините

Това е изследване на кръвта за откриване на евентуална малформация в централната нервна система, на първо място спина бифида. Този израз означава цяла гама по-тежки или по-леки малформации. Спина бифида означава буквално "раздвоен гръбначен стълб". Това е невралната тръба, която впоследствие се е затворила. От това е останал незатворен прешлен на гръбначния стълб с малформации на гръбначния мозък, които се изразяват в парализа или забавено умствено развитие.

Кръвта на майката се изследва за откриване на протеин, произведен от плода. Ако нивото му е високо, съществува опасност от аномалия на нервната система. Ако нивото е много ниско, има съмнения за заболявания на хромозомна основа и се налага събиране на допълнителна информация чрез амниоцентеза.

За профилактика на спина бифида, когато в семейството има вече засегнат от нея, лекарят предписва редовно приемане на фолиева киселина 2-3 месеца преди забременяване и през първите месеци на бременността.

Измерване на таза

Прави се рентгенова снимка на таза, когато размерите му са под нормата. В България се извършва не по-рано от 10 дни преди термина и с изричното съгласие на бременната.

 

[Начало][Бъдеща мама] [Растежът на вашето бебе] [Здраве][ Психология на децата [Момиче или момче][Рецепти за лакомници] [Статии] [Връзки][Новини] [Магазини] [Малки обяви] [Форуми] [ Книга за гости] [Пишете ми]